บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง World Expo 2020 Dubai (889 ลบ.) (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 1 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: world expo re.pdf

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 6-9 สิงหาคม

วันที่ประกาศร่าง TOR: 6 สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนแปลงประกาศผลการจัดจ้าง

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: ศุกร์, 7 ธันวาคม, 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 6 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 6 สิงหาคม, 2561