บริการ
TH
EN
TH
CN
ดีป้า ปันน้ำใจช่วยคนไทยสู้โควิด-19
Please Select

“depa ปันน้ำใจ ช่วยคนไทย สู้ภัยโควิด-19”


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ที่ยังคงพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบกับประชากร ทุกย่อมหญ้า สร้างความเดือดร้อนกระจายเป็นวงกว้าง เสียหายทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

แม้ภาครัฐ จะประกาศมาตรการ “ล็อกดาวน์” ใช้ยาแรงหวังคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด ที่เปรียบเสมือนฟันเฟือง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เกิดการจับจ่าย-ใช้สอย จำเป็นต้องหยุดชะงัก เพียงชั่วข้ามคืน


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะน้องใหม่ ภายใต้หน่วยงานของรัฐ ที่ขับเคลื่อนโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ หัวเรือหลักของ depa มิอาจนิ่งดูดาย อยู่เฉยได้แม้แต่วินาทีเดียว มองเห็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเป็นสิ่งเร่งด่วน ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ อย่างไม่รีรอ

ด้วยสรรพกำลังของชาว depa องค์กรเล็ก ๆ ที่มีพนักงาน ไม่ถึง 300 คน พร้อมใจกันระดมทุนทรัพย์ เงินเดือนของชาว depa ที่ทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีของประชาชน เพื่อตอบแทนประชาชน ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นเวลา 3 เดือน


โดยชาว depa และคณะกรรมการกำกับ ร่วมแรงร่วมใจ ระดมทุนในแต่ละเดือน จากหลักร้อย หลักพัน กลายเป็นหลักแสน คิกออฟ “โครงการชาวดีป้าปันน้ำใจ ช่วยคนไทย สู้ภัยโควิด-19” เฟสแรกในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยเงินบริจาคมากกว่า 240,000 บาท

ทั้งนี้ เฟสแรก ชาว depa ทั้งส่วนกลาง และ 7 สาขา ได้ลงพื้นที่กระจายซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อย มากกว่า 100 ร้านค้า ส่งมอบข้าวกล่องคลายหิวให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน มากกว่า 5,000 กล่อง ช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ 30 ชุมชนทั่วประเทศ


สำหรับโครงการดังกล่าว ชาว depa มุ่งมั่นบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบขาดรายได้ ควบคู่กับการบรรเทาความหิวให้กับประชาชน ที่ต้องกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งแคมป์คนงาน ชุมชนแออัด คนไร้บ้าน ตลอดจนผู้ยากไร้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2564


นอกจากนี้ depa ยังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และผู้ใหญ่ใจดี ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยจัดหาถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร-อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สามารถประทังชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ชาว depa ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนยิ้มได้ ในยามทุกข์ยาก ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 เคียงคู่ประชาชน”


Load More