บริการ
TH
EN
TH
CN
สงสัยถาม depa /
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Please Select
การส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
ห้องประชุมและสัมมนา
อื่น ๆ

ช่องทางสื่อสาร 2 ทาง
คำถามที่พบบ่อย
close
ดีป้า คือใคร
สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.depa.or.th/th/about-depa/background
close
วิธีการสมัครเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถดูประกาศได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/all-news/announcement และสามารถ download เอกสารได้ที่: https://www.depa.or.th/th/funds
close
อยากจะร่วมทำงานกับ depa สมัครที่ไหน
https://eservice.depa.or.th/recruit1.php
close
ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital Provider กับ depa
https://www.depa.or.th/th/register-landing/for-digital-operators
close
ขอรับการสนับสนุน Digital StartUp ต้องทำอย่างไรบ้าง
https://www.depa.or.th/th/startup