บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
depa ชวนเปิดประตูการเรียนรู้ สู่นครเซินเจิ้นและกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักสูตร “ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 4”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view 28
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 3/2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ค. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 3 และ 4
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 เม.ย. 2023
icon view 44
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้นาการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 เม.ย. 2023
icon view 23
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 2/2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 เม.ย. 2023
icon view 15
default
ข่าวประกาศ
การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อการลงทุนในกิจการของกองทุนการลงทุนของพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2023
icon view 25
default
ข่าวประกาศ
การเปิดรับสมัครสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2023
icon view 16
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view 21
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view 20
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) รุ่นที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view 15
default
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2023
icon view 13
default
ข่าวประกาศ
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2023
icon view 9