บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (DJS) รุ่นที่ 1 (Digital JumpStart #1 for Young Executives)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2023
icon view 13
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 2 และ 12 ประจำปี 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view 12
default
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.ย. 2023
icon view 11
default
ข่าวประกาศ
คู่มือการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง สำหรับนักพัฒนา (Building the City Data Platform: A Step-by-Step Guide)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view 19
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ก.ย. 2023
icon view 21
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ “Chief Smart City Officers :CSCO รุ่นที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2023
icon view 16
default
ข่าวประกาศ
depa x สถานทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเกษตร และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ ยกระดับและส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2023
icon view 33
default
ข่าวประกาศ
ประกาศผลทีมผู้ชนะ Digital Content สร้างอาชีพ พลิกธุรกิจท้องถิ่น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ส.ค. 2023
icon view 16
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 6 - 8 ประจำปี 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ส.ค. 2023
icon view 44
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2023
icon view 51
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการสร้างอาชีพ “ช่างติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)” รุ่นที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ค. 2023
icon view 14
default
ข่าวประกาศ
รายละเอียดกิจกรรม ลอง-DESIGN CHALLENGE
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2023
icon view 35