บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Intellectual Property Voucher)  จำนวน 7 โครงการ

โครงการ

หน่วยงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการจดสิทธิบัตร PATENT โรงเรือนเกษตรดิจิทัล

บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย

8 เดือน

โครงการ “การจดสิทธิบัตร PATENT Forklift Reader”

บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

8 เดือน

โครงการ VR Sphere: การจดสิทธิบัตรเรื่อง Sphere Assembly

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด

8 เดือน

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์          AI in a box และการสอบเทียบมาตรฐาน

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด

1 ปี

โครงการ My Band แพลตฟอร์มจองวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์

บริษัท มาย เเบนด์ คอร์เปอร์เรชั่น

1 ปี

โครงการ ติดตามและจัดเก็บสินค้ากลางแจ้งแบบแม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IoT

บริษัท เทคโลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

7 เดือน

โครงการเซ็นแอร์มาร์ค หมุดควบคุมภาคพื้นอัจฉริยะขนาดพกพา

บริษัท เซ็นโทร    วิชัน จำกัด

6 เดือน