บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
News
#Day2 DIGITAL TOURISM UNBOXED ครอบคลุมทุกสาระความรู้ด้านเทคโนโลยี ชี้ปลายอุโมงค์ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ต.ค. 2023
icon view 1
default
News
“ดีอี – ดีป้า” เดินหน้ากิจกรรม DIGITAL TOURISM UNBOXED มุ่งยกระดับอุตฯ ท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa ติดตามปิดโครงการคูปองดิจิทัล ประจำปี 2566 เกษตรยิ้มแก้มปริ ดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa เตรียมยกระดับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานดิจิทัลจากความต้องการของคนในพื้นที่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa จับมือ 16 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ผ่านยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view 3
default
News
depa ลงพื้นที่ติดตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Drone เพื่อเกษตรแปลงใหญ่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะ Data Analytics & Visualization ให้กลุ่ม mid-career
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.ย. 2023
icon view 2
default
News
depa ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยกให้เป็น ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566’
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa ตรวจเยี่ยมโครงการ ZWIZ.AI Chatbot and Analytics Tools for business แพลตฟอร์มเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถปิดการขายได้ไวมากยิ่งขึ้นผ่านระบบ Chatbot
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa เดินหน้า DIGITAL INFINITY: SMART LIVING ด้านเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมเกษตรกรเชียงรายประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวางแผนการผลิต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa x Privacy Thailand จัดกระบวนทัพภาคีเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาทักษะ PDPA ให้บุคลากรท้องถิ่นบริการประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2023
icon view 2
default
News
ดีป้า ร่วมงาน dentsuDECODE:2024 ถอดรหัส ปรับแนวคิดเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ ปรับตัวช่วงเปลี่ยนผ่าน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ก.ย. 2023
icon view 2