บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2563

 1. เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2563 คาดการณ์ 3 ปี
  ดาวน์โหลด
 2. เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประจำปี 2563 คาดการณ์ 3 ปี
  ดาวน์โหลด
 3. เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ประจำปี 2563 คาดการณ์ 3 ปี
  ดาวน์โหลด
 4. เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2563 คาดการณ์ 3 ปี
  ดาวน์โหลด
 5. เอกสารเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ประจำปี 2563 คาดการณ์ 3 ปี
  ดาวน์โหลด