บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
default
News
depa – อำนาจเจริญ ร่วมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 พ.ค. 2024
icon view 3
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปี พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ค. 2024
icon view 29
default
News
depa ผนึกกำลัง GC ปั้นเกษตรกรยุคใหม่หัวใจยั่งยืนด้วยหลักสูตร Smart Farm Design
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วมสัมมนาหัวข้อ “นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย” ในงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2024
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view 2
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2024
icon view 43
default
News
depa ร่วม ขับเคลื่อน “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงโคพรีเมี่ยม จ.ร้อยเอ็ด
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 2
default
News
depa Teacher Boost Camp รุ่นที่ 3 ต่อยอดความรู้ ยกระดับความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล ด้วย Information Technology Specialist
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 3
default
News
#DigitalCEO7 เรียนรู้จากหลากหลายองค์กรชั้นนำ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2024
icon view 2
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
default
News
..
icon ลูกศรขวา
icon calendar ..
icon view