บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับพันธมิตรร่วมยกระดับเกษตรกรไทย ทั่วประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 เม.ย. 2024
icon view 3
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 2/2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 เม.ย. 2024
icon view 11
default
News
depa ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตะลุยเมืองล้านนา รุกขยายเครือข่ายโครงการ Coding for Better Life
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 เม.ย. 2024
icon view 1
default
News
depa ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Sri-Trang City
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 เม.ย. 2024
icon view 1
default
News
depa ชวนครูภาคเหนือ เสริมศักยภาพการเรียนรู้ Coding และ AI กับโครงการ depa Teacher Boost Camp รุ่นที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครรัฐชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาค
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2024
icon view 3
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับเกษตรกรไทย เร่งส่งเสริมเกษตรกรทั่วไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2024
icon view 31
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) สาย Game & Character เพิ่มศักยภาพ Digital Content ไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 41
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเติบโต (Growth Stage) สาย Game & Animation พา Digital Content ไทยเติบโตระดับโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 40
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
default
News
..
icon ลูกศรขวา
icon calendar ..
icon view