บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
default
News
#Day2 DIGITAL TOURISM UNBOXED ครอบคลุมทุกสาระความรู้ด้านเทคโนโลยี ชี้ปลายอุโมงค์ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ต.ค. 2023
icon view 1
default
News
“ดีอี – ดีป้า” เดินหน้ากิจกรรม DIGITAL TOURISM UNBOXED มุ่งยกระดับอุตฯ ท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa ติดตามปิดโครงการคูปองดิจิทัล ประจำปี 2566 เกษตรยิ้มแก้มปริ ดิจิทัลช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa เตรียมยกระดับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานดิจิทัลจากความต้องการของคนในพื้นที่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2023
icon view 1
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (DJS) รุ่นที่ 1 (Digital JumpStart #1 for Young Executives)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2023
icon view 13
default
News
depa จับมือ 16 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ผ่านยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view 3
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 2 และ 12 ประจำปี 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view 12
default
News
depa ลงพื้นที่ติดตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Drone เพื่อเกษตรแปลงใหญ่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.ย. 2023
icon view 1
default
News
depa ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะ Data Analytics & Visualization ให้กลุ่ม mid-career
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.ย. 2023
icon view 2
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
default
News
..
icon ลูกศรขวา
icon calendar ..
icon view